O Grupie MNI

2009-01-29

MNI SA  jest spółką notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W skład Grupy MNI SA wchodzą firmy działające w branży medialnej, w dziedzinie zaawansowanych usług dodanych do telefonii komórkowej, w telekomunikacji oraz turystyce. Na Giełdzie Papierów Wartościowych MNI S.A. została zakwalifikowana do indeksu sWIG80 oraz indeksu WIG-Telekomunikacja

więcej

 
Spółki Grupy MNI S.A.
Oferta Grupy MNI S.A.
Notowania giełdowe
Kurs akcji MNI SA:1,36 PLN0,00 PLN-0,00%
Notowania z: 17:00:00 | 2015-05-22 (opóźnienie notowań 15 min.)
 • Strategia Grupy MNI w związku z nabyciem przez MNI udziałów w spółce HC Partycypacja sp. z o.o.

  2013-09-03

  W dniu 03.09.2013r. MNI S.A nabyła 500 udziałów w spółce HC Partycypacja Sp. z o.o. (HCP), który jest współwłaścicielem Hal Cash Central Eastern Europe Sp. z o.o. Porozumienie udziałowców HCP zakłada przejęcie zarządzania operacyjnego w spółce Hal Cash, przez władze zarekomendowane przez MNI S.A. Nabycie udziałów w spółce HCP przez MNI S.A. jest związane z realizacją strategii dywersyfikacji obszarów biznesowych, w których spółki z Grupy MNI funkcjonują i „wchodzeniu”  w nowe rokujące obszary działalności, gwarantujące wykorzystanie efektu synergii z innymi dziedzinami działalności Spółki. W związku z powyższą inwestycją MNI za pośrednictwem spółek zależnych stanie się partnerem i inwestorem strategicznym Hal Cash. Naturalnymi  obszarami  synergii ze spółkami z Grupy MNI będą  obszary  aktywności typu mobile czy mobile micropayment, realizowane w Grupie przez spółkę MNI Premium S.A. z siedzibą w Warszawie.

   
 • Umorzenie postępowania zabezpieczającego z wniosku TPSA przeciwko MNI Telecom S.A,

  2013-08-12

  W dniu 12/08/2013 MNI otrzymała postanowienie Komornika Sądowego o umorzeniu z wniosku TPSA postępowania zabezpieczającego prowadzonego przez Komornika przeciwko MNI Telecom S.A., co wypełnia warunki porozumienia zawartego przez MNI Telecom z TPSA. W wyniku umorzenia postępowania zabezpieczającego nastąpiło zwolnienie rachunku bankowego MNI Telecom, a spółki z Grupy MNI powróciły do relacji biznesowych z TPSA. Jednocześnie MNI Telecom przystąpiła do uregulowania relacji  biznesowych z dostawcami usług, bankami finansującymi sektor telekomunikacyjny oraz rozpoczęła poszukiwanie nowych źródeł finansowania dla rozwoju spółek z Grupy MNI.


   

   
Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW