Podjęcie działań stabilizacyjnych.

MNI S.A. podjęła decyzję o podjęciu działań stabilizacyjnych w odniesieniu do akcji MNI (Stabilizacja) i zleciła realizację tych działań spółce zależnej MNI Telecom S.A. MNI Telecom będzie nabywać akcje MNI w celu wsparcia ceny rynkowej akcji MNI przez okres 30 dni, nie później jednak niż do dnia 02 września 2012 roku w związku z występującą presją cenową podyktowaną nadmierną podażą akcji MNI. Stabilizacja uzasadniona jest aktualną sytuacją panującą na rynku kapitałowym oraz faktem, że akcje Spółki są objęte znacznym niedowartościowaniem, gdyż obecny poziom wartości akcji MNI znacznie odbiega od ich realnej wartości. Stabilizacja przyczyni się do podwyższenia wartości rynkowej pozostałych akcji Spółki.
Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW