Powołanie Zarządu oraz ustalenie kadencji Zarządu

W dniu 22 lipca 2015 roku Rada Nadzorcza MNI S.A. postanowiła:

1) Odwołać Pana Andrzeja Piechockiego z funkcji członka Zarządu Spółki – Prezesa Zarządu Spółki;

2) Ustalić nową, trzyletnią kadencję dla Zarządu Spółki zaczynającą się w dniu 22 lipca 2015 roku a kończącą się w dniu 22 lipca 2018 roku;

3) Powołać Pana Andrzeja Piechockiego do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki – Prezesa Zarządu Spółki na nową trzyletnią kadencję Zarządu zaczynającą się w dniu 22 lipca 2015 roku a kończącą w dniu 22 lipca 2018 roku albo w przypadku ustalenia innego, wcześniejszego terminu rozpoczęcia biegu kolejnej kadencji Zarządu, na okres do upływu terminu tej kadencji.

Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW