Dane teleadresowe

MNI S.A.
00-535 Warszawa ul. Plac Trzech Krzyży 3, tel. 22 483 11 00

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy KRS
nr KRS 0000003901 NIP:722-00-03-300 Regon:450085143 
Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 98 946 283,00 PLN

Dla kandydatów do pracy
Spółka notowana na GPW